>staj çalışması-2 ( ldap – egroupware)

>Egroupware da yapmak istediğimiz şey, sadece kullanıcı adı ve parolalarını ldap üzerinde olmasıydı. Egroupware’in kullanıcılara sağladığı özellikleri ise sql veri tabanında tutulacaktı. Önceden hem kimlik kanıtlama hemde kullanıcı verileri sql’de tutulduğu için egroupware için ve bunu sql ile ilişkilendirmek için önceden yapılandırılmıştı.

Önceden ldap’da belirttiğimiz ayarları egroupware’in web arayüzündeki yapılandırılmasına girmemiz gerekiyor.

Authentification / User Accounts:

Which kind of authentification do you want to use: ldap ( kimlik kanıtlamasını için ldap seçildi.)

Select where you want to store/retrieve user
accounts: sql (kullanıcının egroupware özelliklerini saklamak için sql kullanıyoruz )

İf using ldap:

LDAP host: localhost (Ya da ldap sunucusun bulunduğunu ip adresi)
LDAP accounts context : ou=dugum1,dc=ev,dc=tr

LDAP search filter accounts, default: (uid=%user)
“uid=%user)”,%domain=eGW-domain:

LDAP group context: (boş)
LDAP rootdn(searching accounts and
changing password): cd=manager,dc=ev,dc=tr
LDAP root password xxx (slapd.conf içine girdiğimiz parola)
LDAP encryption: md5
Do you want to manage homedirectory and
loginshell attributes No(bu özelliğini sql üzerinde tutulacak. )
LDAP default homedirectory prefix
(e.g. /home for /home/username): /ldap/home
Ldap defualt shell(e.g. /bin/bash) /bin/bash

Çalışıyor. Yani egroupware’dan kullanıcı girişi yapılabiliyor.Ldap’da olan kullanıcılar için sql de özellikler yaratılarak giriş yapılabiliyor.

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

I'm not a spammer This plugin created by memory cards