>staj çalışmaları-1 (ldap)

>Ldap sunucusu okuma işlemi için özelleştirilmiştir. Ve bir çok program ile senkranizasyon yapılabilmektededir. Ancak kayıt eklemek uzun süremektededir.

Ldap kayıtları düğümler şeklinde tutuluyor. Böylece aynı isimli kullanıcı olsa bile o kullanıcıya giden yol farklı olduğu için karışıklık oluşmuyor. Düğümlerin yapısı dns düğümlerine benziyor sayılır. Alt altta düğümlerden oluşuyor ldapda. Bu düğümleri ve kök dizinini tanımlanması gerekiyor.

#apt-get install slapd ldap-utils ldapscripts
#apt-get install apache2 php5 phpldapadmin php5-ldap (daha sonra phpldapadmin üzerinden openldap’ı yönetmek için kuruyoruz.)

Ldap yapılandırması:

bunun için (tabiki debian için) /etc/ldap/slapd.conf dosyasında bazı degişikliklere gidiyoruz.

database· bdb

suffix· · “dc=my-domain,dc=com” ->kök dizinimiz.

rootdn· · “cn=Manager,dc=my-domain,dc=com” ->yetkili kullanıcı yolu

rootpw xxx

suffix ve rootdn’yi kendimize göre uyarlıyoruz.

Suffix “dc=ev,dctr”

rootdn “cn=manager,dc=ev,,dc=tr” şeklinde bir düzenleme yapıyoruz.

Rootpw xxx

Openldap için bu kadar ayar yeterli. Kullanıcı ekleme işini istenirse konsoldon hazırlayacağımız *.ldif dosyasıyla. Ya da phpldapadmin ile yapabiliriz. Kök dizinden düğümler oluşturacağız.

Openldap düğüm ekleme:

önceden yaratacağımız bir ldif dosyası ile ldap a dügüm ve kişi eklemek gerçekten kolay. İstersek bunu phpldapadmin web arayüzünden yapabilir Ya da komut satırından gerçekleştirebiliriz.

#vi deneme.ldif

dn: dc=dugum1,dc=edu,dc=tr
objectclass: dcObject
objectclass: organization
dc:dugum1

#(yarattığımız düğüm)

dn: cn=admin,dc=dugum1,dc=ev,dc=tr
objectclass: organizationalRole
cn: admin

Bu dosyada önemli olan burada dn satırına tam yolunun yazılası ve objectclass’ın ldap’a eklenmiş olan schemalardan geldiğidir.İlk hatamızı bu objectclass’larda kendi isteğimize göre isimlendirmeden gelmişti.

Konsoldan eklemek için:

#ldapadd -x -D “cn=manager,dc=ev,dc=edu,dc=tr” -W -f base.ldif

phpldapadmin ile ise importtan direk dosyayı Ya da yukarıdaki yazdıklarımızı yazarak kullanıcı ve düğüm ekleyebiliniyor.

Konsoldan arama işlemi:

#ldapsearch -x -b -h localhost ‘dc=ev,dc=tr’ ‘(objectclass=*)’

-b parametresi base yani kök dizin

-h host parametresi

‘(objectclass=*)’ arama filtresi bunu uid, cn ,.. yapabiliriz.

-x basit kanıtlama.

Daha fazla parametre için

#ldapsearch –help

ldapsearch ile girdiğimiz düğüm ve kullanıcıları düzgün eklendiğini test edebildik.

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

I'm not a spammer This plugin created by memory cards