Dünyayı Ele Geçirmek – DEG

Bugün yanıtlamam gereken 2 soru. Gün sonuna kadar kendime çokça kez sorup cevabını yazacağım buraya.

 

Bu yaşamınızda gerçekten ne elde etmek istiyorsunuz?
Bu dünyaya başka hiç kimsenin sunamayacağı ne verebilirsiniz?

 

  1. İş bu okuyucu, yazarın soruya ait cevaplar oluşturup oluşturamadığını merak etmektedir. Yazardan, bu yazıya sorulmuş bulunan sorulara binaen bir güncelleme veya bir ekleme beklenmektedir.
    Gereğini arz ederim.
    Saygılarımla

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

I'm not a spammer This plugin created by memory cards