>firefox eklentisi-1

>
install.rdf
chrome\
contest\
sample.xul
chrome.mainfest
Install.rdf
install.rdf eklentimizin en üst hiyerarşisinde bulunur. İçinde eklenti hakkında gerekli bilgileri barındırır. Eklentinin imzası, eklentinin sahibi hakkında bilgi, eklenti versiyonu gibi bilgileri içerisinde tutar. Yapı olarak xml 1.0 yapısını kullanır.

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

I'm not a spammer This plugin created by memory cards