>mod_python hikayeleri

>

  Bir süredir mod_python yardımı ile apache üzerinden yazdığım python kodlarını çalıştırmak için uğraşıyorum. Bu yapım sürecinde gerçekten insanı deli eden sorunlar ile karşılaşılıyor. Şu anda karşılaştığım sorun gibi komut satırında type komutunu çalışıtırabilirken yayınlayacağım kodda hata verdi.

<i>hata:  AttributeError: 'wrapper_descriptor' object has no attribute 'im_func'</i><i><br /><br /></i>Çözümüde bir o kadar kolay olan sorun return str(type(e)) demek yeterli. Yani mod_pythonda sadece string türünü yayınlıyor<br />anladığım kadarıyla. <br />

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

I'm not a spammer This plugin created by memory cards