Dönüş Yolunu Bulmak

Bir öyküde geçiyordu ekmek kırıntıları dönüş yolunu gösteriyordu. Bugün ekmek kırıntılarını denize atıyoruz vapurlar dönüş yolunu bulabilmeleri için. Umutlarımızı koparıp yola serptiğimiz gibi. Amacımız nedir değişse bile sonuçlarının aynı olduğunu görüyorum.

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

I'm not a spammer This plugin created by memory cards